Een cursor die naar rechts wijst, ideaal voor linkshandigen.

Click here to download the left handed cursor.
Klik hier om de links handige cursor te downloaden.

(rightclick > save as)
(Rechtmuisklik > opslaan als)