My default browser choice didn't stick. With each link I clicked, I was asked which browser it should be shown in.
After several apps de-installed the cause was the PostNL app. When I deinstalled it and rebooted my Samsung Galaxy S the default browser was remembered


Show errors / fouten weergeven:
error_reporting(E_ALL | E_STRICT);
ini_set('display_errors', '1');

Random == willekeurig getal:
$getal = rand(5, 15); (=geeft getal tussen 5 en 15)

Lengte van de string opvragen:
$lengte = strlen($string);

Eerste positie van een string in een andere string opvragen.
$pos = strpos ($mystring, "b");


Inhoud van een string vervangen door een andere string.
$doel = str_replace("van","naar",$doel);

Eerste positie van een string in een andere string opvragen en beginnen vanaf achter aan de string.
$pos = strrpos($mystring, "b");

Controleren of hij in een string voorkomt, letop drie = tekens. Want hij kan ook positie 0 teruggeven (eerste positie) en dan geldt het als false.
if ($pos === false) { }


string substr ( string string, int start [, int length] )
$rest = substr ("abcdef", 1); // geeft "bcdef"
$rest = substr ("abcdef", 1, 3); // geeft "bcd"
echo $string{0}; // geeft a


Opvragen hoevaak een string in een string voorkomt.
print substr_count("This is a test", "is";); // geeft 2


Een string opsplitsen in een array.
$pizza = "stuk1 stuk2 stuk3 stuk4 stuk5 stuk6";
$stukken = explode (" ", $pizza);
print $stukken[0]; // stuk1

Array samenvoegen naar één string.
$array = array('achternaam', 'email', 'telefoon');
$door_kommas_gescheiden = implode(",", $array);
print $door_kommas_gescheiden; // achternaam,email,telefoon


html tags tekens uit een string filteren
htmlentities("dit"); // <filter>dit</weg>


Controleren of een waarde numeriek is (of er geen string tussen zit)
is_numeric ($waarde) // geeft true terug als het een numerieke waarde is

//Append to file. Naar bestand schrijven / toevoegen
$handle = fopen('file.php', 'a');
fwrite($handle, 'data:1:waarde');
fclose($handle);

Alle hoofdletters door gewone letters vervangen.
strtolower($u) // lower case string//-------------------------------------------------------------------------------------------
Javascript:

function hide(obj)
{
obj.style.display=(obj.style.display=="block")?("none"):("block");
}
<div onclick="javascript:hide(this)">hoi</div>


//----------------

document.getElementById("datumtotcheck").style.display= "none";

var email=document.form.emailadres.value;
var email1= email.indexOf("@"); // (er moet één apenstaartje in voorkomen)
var email2= email.lastIndexOf("."); // (er moet een punt in voorkomen)
var email3= email.split("@").length;// moet 2 zijn (mag maar 1 emailadres opgeven)

if ((email1 == -1 )||(email2 == -1)||(email3 != 2)){
c=false;
document.getElementById("datumtotcheck").style.display= "block";
}


Javascript: How can I count of number of instances/occurrences of a particular word or character in a string?
Answer:
string.split("@").length - 1;Oneindige loop opsporen


Een oneindige loop kun je opsporen door de ini-setting Max_Execution Time aan te passen. Als die tijd dan verlopen is krijg je een foutmelding!

Zet bovenin het script deze code:

ini_set('max_execution_time', 5);


Run het script en na 5 seconde krijg je een foutmelding dat de Maximum Execution time overschreden is. Op dat punt zit waarschijnlijk de oneindige loop!

Let op, als je script er normaal al minstens 5 seconde over doet, zet dan de tijd hoger. Anders krijg je op het verkeerde punt de foutmelding.

Zorg wel dat je je de PHP errors aan hebt staan of kijk in de PHP error log op welke regel het fout ging.Extra zoekwoorden: infinite, oneindig, loop, lus, foutmelding, error, tips2 Oneindige loop opsporen 2: de variabelen
Stel je hebt uitgevonden waar de oneindige loop is. En die is bijvoorbeeld in een functie die heel erg vaak wordt
aangeroepen.

Nu wil je weten wanneer de loop voorkomt en met welke variabelen.

Dat los je, met een debugger, als het volgt op:

Zet boven de loop de variabele $jj en initialiseer die op 0.

Hoog in de loop de variabele $jj op met één ( $jj++ ) .

Zet nu in de debugger een conditioneel breakpoint op $jj++ met als conditie: "$jj == 20000".

Nu stopt de debugger op het punt dat $jj twintigduizend is. Voor twintigduizend is gekozen omdat dat een aantal is wanneer je voelt dat het niet goed gaat.

Voorbeeld:

$jj = 0;
while(1){
$jj++;
$b="Moeilijke code";
}
Zet op $jj++ het conditionele breakpoint.